เปิดคัดเลือกนักดนตรีเพื่อเป็นนักดนตรีประจำวงของโรงเรียนเพิ่มเติม 3 ตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) เปิดคัดเลือกนักดนตรีเพื่อเป็นนักดนตรีประจำวงของโรงเรียนเพิ่มเติม 3 ตำแหน่ง 1.นักร้องชาย (Male vocal) 2.กีต้าร์เบส (Bass) 3.คีย์บอร์ด (Keyboard) คุณสมบัติ – เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 รายละเอียดการคัดเลือก – เตรียมเพลง ช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง เพื่อใช้ในการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก – วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พศ.2566 เวลา 13:00 น. ณ ห้องดนตรีสากล อาคาร 3 ชั้น 5 หมายเหตุ ผู้สมัครเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12:30 น.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต ตำแหน่งอาจารย์สาธิต สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123

กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.พระนคร เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรีสากล (ห้องฝึกซ้อมดนตรี) และปรับปรุงไฟแสงสว่างสนามฟุตบอลโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจง ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก(HPV) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ตามความสมัครใจ)

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเอชพีวีซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

นักเรียนชุมนุมสื่อสารมวลชน เข้าศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นักเรียนชุมนุมสื่อสารมวลชน จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา ในส่วนของขั้นตอนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เทคนิคการทำข่าว บรรยากาศการทำรายการ“วันใหม่ วาไรตี้” และการถ่ายทอดองค์ความรู้ MOJO ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ตัวแทนอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน “ศักดิ์ศรี เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมสำหรับทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬากอล์ฟ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬากอล์ฟ ชาย, หญิง มีพื้นฐานทางด้านกอล์ฟ มีเวลาว่างในการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี

รับสมัครนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

BASKETBALL กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ รับสมัครนักกีฬา บาสเกตบอล ชาย บาสเกตบอล หญิง รับสมัครตั้งแต่ 8-15 กันยายน 2566 ไม่จำกัดระดับชั้น สมัครได้ที่ QR Code

รับสมัคร นักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

รับสมัคร นักกีฬาแบดมินตัน รับสมัครนักเรียนเข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาแบดมินตันโรงเรียน (สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐาน) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี สมัครได้ที่ QR Code

วอลเลย์บอลสัมพันธ์ จากพี่สู่น้อง

เตรียมพบกับ วอลเลย์บอลสัมพันธ์ จากพี่สู่น้อง มาเป็นครอบครัวเดียวกันสิครับ สมัครได้ที่ QR Code

VOLLEYBALL P.M. 2023 คัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

VOLLEYBALL P.M. 2023 คัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล ชาย, หญิง มีใจรักและมีพื้นฐานทางด้านวอลเลย์บอล มีเวลาว่างในการฝึกซ้อมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี สมัครได้ที่ QR Code

รับสมัครนักกีฬา E-Sport (ROV) ร่วมการแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อบลราชธานี ชอบเล่น ROV ไหม? รับสมัครนักกีฬา E-Sport (ROV) ประเภททีม ม.ต้น และ ม.ปลาย สมัครได้ที่ QR Code

รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬาเปตองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬาเปตอง ชาย, หญิง มีพื้นฐานทางด้านกีฬาเบตอง มีเวลาว่างในการฝึกซ้อมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี สมัครได้ที่ QR Code

รับสมัครนักกีฬาหมากกระดานร่วมการแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัคร นักกีฬาหมากกระดาน สามารถสมัครได้ทั้งชายและหญิง สมัครได้ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทหมากกระดาน – หมากฮอส – หมากล้อม – หมากรุก สมัครได้ที่ QR Code

รับสมัครนักกีฬาปิงปองร่วมการแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาสัมพันธ์ นักเรียนคนใดที่สนใจสมัครนักกีฬาปิงปอง สามารถสมัครได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทั้งชายและหญิง คุณสมบัติ – พร้อมฝึกซ้อมทุกเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี – มีความอดทนมุ่งมั่นในการซ้อมพร้อมทั้งมีน้ำใจนักกีฬา สมัครได้ที่ QR Code

การแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 สิหาคมจ – 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้แข็งแรงสมบูรณ์และส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างคณะนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดิเรก พรสีมา คณบดีวิยาลัยการฝึกหัดครู เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรแก่ นางสาวชัญญานุช เพียรรัตน์พิมล ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดำน้ำ (Finswimming) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่4-8 สิงหาคม 2566 จัดโดย สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลาย

วันที่ 30 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. บริษัทรับกำจัดยุง ทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอประชุมโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการสอบ Pretest ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการสอบ Pretest ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก กำหนดการรับสมัครและการสอบ คลิก ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดใบสมัครการสอบทางเว็บไซต์ http://www.wpm.ac.th และยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (เงินสด) ที่ห้องวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่พักกลางวัน) วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.wpm.ac.th วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สอบ Pretest 5 วิชา

เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตซอลชาย ม.ต้น และม.ปลาย เพื่อเป็นนักกีฬาสาธิตราชภัฎสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตซอลชาย ม.ต้น และม.ปลาย เพื่อเป็นนักกีฬาสาธิตราชภัฎสัมพันธ์ สามารถสมัครทางลิงค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe0o0zH3VEp25…/viewform ได้เลยใครสมัครแล้วรบกวนเข้าไลน์กลุ่มด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว

ขอเชิญชวนชาว พ.ม. ร่วมฟังดนตรีกับการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม เเละกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญชวนชาว พ.ม. ร่วมฟังดนตรีกับการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เวลาพักกลางวัน มาพักใจ ไปกับการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน พบกันในระหว่างวันที่ 6- 7 กันยายน 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรม นิทรรศการสิทธิมนุษยชนยุติ (ธรรม) เรียนรู้ อย่างเท่าเทียม เทียบเทียม อย่างเท่าทัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ขอเชิญชวนชาว พ.ม. เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการสิทธิมนุษยชนยุติ (ธรรม) เรียนรู้ อย่างเท่าเทียม เทียบเทียม อย่างเท่าทัน ตั้งเเต่วันที่ 4 กันยายน -28 กันยายน 2566 ณ ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พิธีมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. โรงเรียน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านนักธรรมชั้นตรี จำนวน 234 คน และนักธรรมชั้นโท จำนวน 65 คน โดยการสอบนักธรรมจะทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตลอดจนสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ PM Talent Show

วันที่ 22, 25 สิงหาคม และ วันที่ 5, 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น. งานคณะกรรมการนักเรียน จัดโครงการ PM Talent Show โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ พัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ชื่นชอบหรือมีความถนัด และยังช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับนักเรียน ณ บริเวณลานสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-15.30 น. งานพยาบาล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เข้าบริการตรวจสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ ด้วงใย ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ ด้วงใย อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 9/2566 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

บุคลากรโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ ด้วงใย และอาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ ด้วงใย ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ และอาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก