โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimahadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University

   หน้าแรก    แนะนำโรงเรียน    หน่วยงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้    ปฏิทินโรงเรียน    สมาคมผู้ปกครอง ฯ    ประเมินการสอน    E-learning    ติดต่อ  แกลลอรี 

1 2 3 4 5 6 7
กิจกรรมของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้
   14 พ.ย. 59. การประกวดกระทง    5 พ.ย. 59 ตักบาตร เดือน พฤศจิกายน    1 พ.ย. 59 พิธีถวายความอาลัย ฯ

    15 ก.ค. 59 พิธีแห่เทียนพรรษา

   9 ก.ย. 59
  
การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

   1 ก.ค. 59    
   พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี

    23 มิ.ย. 2559 พิธีไหว้ครู

   1 ก.ค. 59
   การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร

   22 มิ.ย. 2559          
   การทำพานไหว้ครูของนักเรียน

    1 ก.ค. 59 ถวายภัตตาหารเพล
    ครบ 63 ปี การก่อตั้งโรงเรียน

   22 มิ.ย. 2559 พิธีการซ้อมไหว้ครู

   1 ก.ค. 59
   วันครบรอบ  63 ปี ก่อตั้งโรงเรียน

    21 มิ.ย. 2559            
    พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

   30 มิ.ย.59
   การแข่งขันกีฬาและกีฬาพื้นบ้าน
   19 มิ.ย. 2559
   สอบเครื่องหมายลูกเสือโลก

    30 มิ.ย. 59
    พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี

   15 มิ.ย.59
   ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน

   29 มิ.ย. 59 พิธีซ้อมใหญ่กีฬาคณะสี

    10 มิ.ย. 2559
     การตักบาตร เดือน มิถุนายน

    29 มิ.ย. 59 การรณรงค์
   "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"

   7 พ.ค. 2559
   การปฐทนิเทศ ปีการศึกษา 2559

     26 มิ.ย. 2559
     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

    8 - 10 พ.ค. 2559
    การเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียน ม.4

   
วีดีทัศน์กิจกรรมโรงเรียน
 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Wat Phrasrimadhat secondary demonstration school of Phranakhon Rajabhat University|
7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ 10220 โทร. 0-2521-0690 แฟกซ์. 0-2521-7187 Email. komvech@gmail.com (Admin)