ขออภัยในความไม่สะดวก

ขณะนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข

เนื่องจากมีปัญหาของ Web Spam รบกวน

จึงปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ จะเริ่มใช้งานเป็นปกติ

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หากท่านต้องการรับข่าวสาร ให้รับข่าวสารทางเพจของโรงเรียน

https://www.facebook.com/SodPhranakorn/

หรือ

https://www.facebook.com/wpm.ac.th/

จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง