พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของคนในชาติ โรงเรียนจึงได้จัดพิธีถวายพระพชัยมงคลขึ้น

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิต ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม