พิธีมุทิตาจิต

พิธีมุทิตาจิต จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู ให้กับ อาจารย์นพพร เชื้อขำ และ อาจารย์มณฑกาญปน์
ที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช 2560

ดาวรน์โหลดภาพเพิ่มเติม