พิธีบวงสรวงทางด้านนาฏศิลป์ (เตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29)

พิธีบวงสรวงทางด้านนาฏศิลป์ (เตรียมความพร้อมกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 29) จัดขึ้นในเวลา 9.00 น.
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม