สรุปถ้วยรางวัลชนะเลิศโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  1. รางวัลชนะเลิศกีฬารวม
  2. รางวัลชนะเลิศฟุตบอล
  3. รางวัลชนะเลิศฟุตซอล
  4. รางวัลชนะเลิศเทนนิส
  5. รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส
  6. รางวัลชนะเลิศแบดมินตัน
  7. รางวัลชนะเชิศบาสเกตบอล