ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ The Money Drop PM 4.0

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ The Money Drop PM 4.0 ทีมชนะเลิศได้แก่

ด.ญ. ธนันณัฏฐ กลั่นกลิ่น
ด.ญ.ชฎานิศ คงสัมฤทธิ์
ด.ญ.ธัญชนิต ชื่นสมบัติ

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]