รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

  • หลักสูตรวิชาสามัญ 5 วิชา หลัก
  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ โปรแกรมกราฟฟิก
  • หลักสูตรดนตรี มี 4 หลักสูตร ได่แก่ ดนตรีไทย รำไทย กีต้าร์โปร่ง กีต้าร์ฮาวาย

[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]