การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ Blu-O-RHYTHM & BOWL สาขารังสิต ชั้น 2 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ [ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม]