กีฬาคณะสีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดการแข่งขันกีฬาคณะสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยหวังส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้อภัย เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ที่ สนามกีฬา โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเป็นการแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างคณะสีทั้ง 5 คณะสี ได้แก่ คณะสีราชพฤกษ์ คณะสีพุทธชาติ คณะสีชัยพฤกษ์  และคณะสีบัวหลวง [ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม]