การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

วันเสาร์ที่ 3  พฤศจิกายน 2561

ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ นราธิป (ผู้ควบคุม)

นายนิพิฐพันธุ์ บุญมา ม. 6/2  เข้ารอบชิงชนะเลิศ และ ได้อันดับที่ 4

น.ส.ธันย์ชนก เทพรักษ์ ม. 6/2 เข้ารอบชิงชนะเลิศ และ ได้อันดับที่ 4 [รายละเอียด]