รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร  

วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนอัสัสมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]