สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑ 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]