ภาพกิจกรรม งานลอยกระทง ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม งานลอยกระทง ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [รายละเอียด]