การแข่งขัน “ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร”

“ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร”

ณ  สนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]