รับสมัครเข้าร่วมโครงการ “เวหาพาเพลิน”

รับสมัครเข้าร่วมโครงการเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ  “เวหาพาเพลิน” นักเรียนสามารถลงทะเบียน ผ่าน QR-Code ได้เลยครับ