พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ลำดับ 1 – 10 ในการสอบ Pretest

พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ลำดับ 1 – 10 ในการสอบ Pretest ปีการศึกษา 2563