แจ้งงดการเรียนการสอนเพื่อสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

แจ้งงดการเรียนการสอนเพื่อสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 และตารางการอบรมสำหรับสอบธรรมศึกษา