แจ้งประกาศปิดมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิต

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563