การประกวดร้องเพลงวันแม่

การประกวดร้องเพลงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร