ประกาศการรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทุกระดับชั้น และการรับหนังสือชั้น ม.1

ประกาศการรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทุกระดับชั้น และการรับหนังสือชั้น ม.1

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยจะเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย อ.ที่ปรึกษาจะส่ง ID และ Passcode ให้ผู้ปกครองผ่านทางไลน์กลุ่มห้องครับ และผู้ปกครองสามารถใช้ User ของนักเรียนในการปฐมนิเทศพร้อมนักเรียนได้เลยครับ

การติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชั่น Student care

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น studentcare และ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามนักเรียนและข่าวสารต่าง ๆ โดยศึกษาวิธีการจากคลิปวีดีโอ ดังนี้ครับ 1. สำหรับนักเรียน https://www.youtube.com/watch?v=YO_FrRUh140 2. สำหรับผู้ปกครอง https://www.youtube.com/watch?v=ISIDKaK6Bi0 3. หากผู้ปกครองติดปัญหาในการใช้งานหรือต้องการสอบถามขั้นตอนการติดตั้งหรือเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ @studentcare ได้เลยครับ

ประกาศให้เรียนออนไลน์ ตลอดเดือนมิถุนายน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ทางโรงเรียนอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และประกาศของ กทม. ห้ามใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนสอนผ่านทางออนไลน์ (Zoom) ตลอดเดือน มิถุนายน ตามเอกสารที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ครับ

แจ้งการจัดกิจกรรม Homeroom

ตามที่โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 (แบบออนไลน์) นั้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในรูปแบบการเรียนและข่าวสารต่าง ๆ ทางโรงเรียนจัดให้มีการ Home room ในวันที่ 31 พ.ค. 2564 ในเวลา 10.00 น. ทุกห้องเรียน โดย อ.ที่ปรึกษาจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มของนักเรียนครับ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    

แจ้งเปิดภาคเรียนตามกำหนดการเดิม 1 มิ.ย.64

ทางโรงเรียนประกาศเปิดภาคเรียนตามกำหนดการเดิมในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Meet (รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

การประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ วรรณคดีกวีไทย

การประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ วรรณคดีกวีไทย วันภาษาไทย 26 มิถุนายน  กรอกใบสมัคร

ประกาศห้องเรียนและรายชื่อ ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564

ประกาศห้องเรียนและรายชื่อ ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายชื่อกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

แจ้งยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา 2564 โดยจะคืนเงินค่าเรียนปรับพื้นฐานและค่าเรียนวิชาพิเศษให้กับนักเรียนทุกคน โดย ม.1 และ ม.4 คินเงินในวันปฐมนิเทศ (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง) ส่วนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 จะคืนเงินในวันชำระค่าเทอม (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง)

ประกาศเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ทางโรงเรียนประกาศเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Meet (รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

ประกาศ แจ้งการส่งใบ ปพ.1 นักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4

ประกาศ ท่านผู้ปกครองสามารถส่งใบ ปพ.1 ของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในรูปบบไฟล์ Pdf หรือ ไฟล์รูปภาพ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) ที่ ลิงค์นี้ https://forms.gle/bmXrW9R5uT8kq3kE8 ได้เลยครับ

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต

ประกาศ มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของ Covid -19

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

ประกาศมาตรการการเฝ้าระวังจากการระบาดของ Covid-19

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑)

ประกาศโรงเรียนปิดทำการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ฉบับที่ 8 ให้มหาวิทยาลัยปิดทำการระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนจึงขอปิดทำการในวันที่ 16 เมษายน 2564 และวันที่ 19 เมษายน 2564 ตามประกาศที่แนบมานี้