ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ระบาดระลอกใหม่