ประกาศ แจ้งการส่งใบ ปพ.1 นักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4

ประกาศ ท่านผู้ปกครองสามารถส่งใบ ปพ.1 ของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในรูปบบไฟล์ Pdf หรือ ไฟล์รูปภาพ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
ที่ ลิงค์นี้ https://forms.gle/bmXrW9R5uT8kq3kE8 ได้เลยครับ