ประกาศเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ทางโรงเรียนประกาศเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยเริ่มเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Meet (รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเรียนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)