แจ้งการจัดกิจกรรม Homeroom

ตามที่โรงเรียนจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 (แบบออนไลน์) นั้น เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในรูปแบบการเรียนและข่าวสารต่าง ๆ ทางโรงเรียนจัดให้มีการ Home room ในวันที่ 31 พ.ค. 2564 ในเวลา 10.00 น. ทุกห้องเรียน โดย อ.ที่ปรึกษาจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มของนักเรียนครับ