การจัดหาเก้าอี้เรียนสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดเขียนมือซ้าย

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดหาเก้าอี้เรียนสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดเขียนมือซ้าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนของนักเรียน