แจ้งงดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ต้น

แจ้งงดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ต้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จะเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2