การประกวดแต่งคำขวัญ “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ”

การประกวดแต่งคำขวัญ “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ” เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564