ประกาศปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1

ประกาศปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1 เนื่องจากมีผู้สมัครสอบ Pretest Online ครบจำนวน 1,000 คน แล้ว จึงขอปิดทำการรับสมัครมา ณ ที่นี้

การเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

การเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์กลางนักศึกษาวิชาทหาร

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ในวันที่ 22 พ.ย. 2564