ผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ในวันลอยกระทง ปี 2564

ผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2564 “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ”