การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจมีการสัมผัสร่วมกันหรือพื้นที่ส่วนกลาง
ห้องสำนักงาน ห้องประชุม และรอบอาคารเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค