กิจกรรมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลในหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลในหน่วยงาน ณ บริเวณหอพระประจำโรงเรียนหน้าอาคารสาธิต 1
โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ
และคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)