แจ้งการรับสิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

แจ้งการรับสิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

*** โดยการเข้ารับสิทธิ์กับทางร้านสิริภัณฑ์ (สะพานใหม่) ***
ขอความกรุณาผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน ท่านั้น เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม