นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ม.6 ปีการศึกษา 2564 การฝึกภาคสนาม รด. ตามกองร้อยที่ นักเรียนฝึก 3128

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ม.6 ปีการศึกษา 2564
(ปีที่แล้วพึ่งจบไป)
เรื่อง การฝึกภาคสนาม รด. ตามกองร้อยที่ นักเรียนฝึก 3128