เปิดเรียน On-Site แบบเต็มรูปแบบ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเรียน On-Site แบบเต็มรูปแบบ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เมื่อมาเรียนนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
1. สวมใส่หน้ากากอนามัย
2. ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
3. เว้นระยะห่างทางสังคม