ผู้สมัครประธานนักเรียน หมายเลข 3 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานคณะกรรมการนักเรียน
แนะนำผู้สมัครประธานนักเรียน หมายเลข 3
นางสาวชญาดา (โฟกัส) เทพพิทักษ์ ม.5/2
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ig : pw3ttyforgor03