ประกาศผลการประกวด “ถอดความสร้างสรรค์ จิตรกรรมสร้างสื่อ เลื่องลือศิลป์กวี” เนื่องในวันสุนทรภู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกาศผลการประกวด
“ถอดความสร้างสรรค์ จิตรกรรมสร้างสื่อ เลื่องลือศิลป์กวี”
เนื่องในวันสุนทรภู่
มัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อเรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อเรื่อง สังข์ทอง ตอน ๗ ธิดาเลือกคู่
ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงปรียภัสร์ ผาสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวสุวพัชร สิงขร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
เข้าชมภาพผลงานของนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมการประกวด คลิก