ขอเชิญชวนทุกท่านนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
ขอเชิญชวนทุกท่านนำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine
เพียง 330 บาท (ราคารวมค่าวัคซีนและค่าบริการทางการแพทย์)
ชนิด 4 สายพันธุ์
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
1. ชนิด A/Victoria/2507/2019 (H1N1)
2. ชนิด A/Darwin/9/2021 (H3N2)
3. ชนิด B/Austria/1357417/2021
4. ชนิด B/Phuket/3073/2013
แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ที่
แบบสำรวจสำหรับนักเรียน ม.ต้น
แบบสำรวจสำหรับนักเรียน ม.ปลาย
แบบสำรวจสำหรับผู้ปกครองและคนในครอบครัว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
โทรศัพท์ : 02-521-6550-2, 02-521-6554