จุดให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานพยาบาล ฝ่ายบริหารจัดการ
จุดให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จุดที่ 1 ห้องพยาบาล อาคาร 1 ชั้น 1 พี่ยี้
จุดที่ 2 ห้องพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 อาจารย์พิมพิศา และพี่นาย
จุดที่ 3 ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 1 อาจารย์ประเวศ
จุดที่ 4 ห้องกิจการนักเรียน อาคาร 2 ชั้น 1 พี่กุ้ง