SATIT PHRANAKHON E-SPORT ก้าวแรกของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตพระนคร สู่นักกีฬา E-Sport ตัวจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
SATIT PHRANAKHON E-SPORT
ก้าวแรกของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตพระนคร สู่นักกีฬา E-Sport ตัวจริง
การแข่งขัน ROV เพื่อค้นหา ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน และชิงเงินรางวัลสูงสุด 1,000 บาท แล้วพบกัน 22 สิงหาคม นี้