มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนผู้นำเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนผู้นำเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
“IMD Youth Leadership Camp 2022”
โดยกิจกรรมได้ดำเนินการจัดโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช