การแข่งขันกีฬาสาธิตพระนคร E-SPORT

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เราพร้อมแล้ว แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยัง
การแข่งขันกีฬา “SATIT PHRANAKHON E-SPORT”
ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2565