นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยมีนางสาวปาลิณี ศรีสุทธางกูร และนางสาวนพชลัยย์ สิริแท่นเทียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งได้จัดการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting