พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่สนใจในกีฬา E-SPORT และคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเกี่ยวกับกีฬาด้านนี้ให้เป็นนักกีฬาของโรงเรียน
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา E-SPORT ต่อไป
ณ หอประชุมโรงเรียน
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก