โครงการจิตอาสาบริจาคสิ่งของ ให้แก่โรงเรียนบ้านกล้วยและห้องเรียนสาขาตะเพินคี่

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น.
คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม (กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564) งานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ได้มอบสิ่งของบริจาค ตามโครงการจิตอาสาบริจาคสิ่งของ ให้แก่โรงเรียนบ้านกล้วยและห้องเรียนสาขาตะเพินคี่ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ร่วมมอบสิ่งของบริจาค
ณ อาคารสาธิต 2
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก