ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายแดนไทย ตาก้อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน 18th SCHOOLS TENNIS TOURNAMENT 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ในการแข่งขัน 18th SCHOOLS TENNIS TOURNAMENT 2022