ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการ “PLAN IDEA CLEAR ความรู้ฉบับ พ.ม.”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าร่วมโครงการ “PLAN IDEA CLEAR ความรู้ฉบับ พ.ม.”
ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบ Online
ระบบจะเปิดในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
และจะปิดระบบ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น.
รูปแบบของกิจกรรมเป็นการรับชมสาระความรู้ และทำแบบทดสอบใน 5 กลุ่มสาระ ได้แก่
– วิชาคณิตศาสตร์
– วิชาวิทยาศาสตร์
– วิชาภาษาไทย
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาสังคมศึกษา
นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ E-Certificate
ลิงค์สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม : คลิก