ทีมชนะเลิศ การเเข่งขัน ROV SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอเเสดงความยินดีกับ ทีม ปลากระป๋องบินได้ ผู้ชนะเลิศ
จากกิจกรรมการเเข่งขัน ROV SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้
1.ด.ช.มนัสนันท์ ยินดีกิจโกศล ม.3/4
2.ด.ช.จิรัฐ แสงชูโต ม.3/3
3.ด.ช.ศุภณัฐ วัฒนสุทธิกุล ม3/3
4.ด.ช.อธิษฐ์ แก้วจินดา ม.3/3
5.ด.ช.พีรทัศน์ ธรรมอัครวงศ์ ม.3/2
SATIT​ PHRANAKHON​ E-SPORT​ 2022
IG : @physical_education_satitpm
Facebook : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ