ผู้ชนะเลิศ กิจกรรมการเเข่งขัน ROV SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอเเสดงความยินดีกับ ทีม น้องรันโสดนะ ผู้ชนะเลิศ
จากกิจกรรมการเเข่งขัน ROV SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้
1.นายตรีรัฐ นนทลี ม.6/1
2.นายปฏิพล เสนาะ ม.6/1
3.นายศิลวัต กลัดทอง ม.6/1
4.นายยงธนัต บุญรุ่ง ม.6/1
5.นางสาวภานรินทร์ จุลเจือ ม.4/1
SATIT​ PHRANAKHON​ E-SPORT​ 2022
IG : @physical_education_satitpm
Facebook : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ