กำหนดเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ WALK-IN

กำหนดเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ WALK-IN
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
บริการฉีดวัคซีนโดย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข