การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยมีท่าน พ.ต.อ.ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่าง ๆ
และโรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ทางสมาคม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565
ได้แก่ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ และนายบุญเสริม สุขพลกิจ
ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก